0(532)770 13 12      info@sibelaraci.com

Zekâ Testleri

psikoloterapist ankara Zekâ Testleri

Aile ile yapılan ilk görüşmenin ardından ihtiyaç duyulan durumlarda tanıya ışık tutması açısından objektif metodlara dayalı psikolojik testler uygulanmaktadır.
Çocuk yaş grubunda, uzun bir zamandır testi olarak WISC-R kullanmakta idik. Ancak bu test çok eski bir test (1980’li yıllarda geliştirilmiş) olduğundan ve güncelliğini yitirmiş olarak kabul edildiğinden dolayı, geçerlilik güvenilirlik çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ve kullanıma başlanmış olan WISC- 4 zeka testini uygulamaktayız.

WISC-4;
6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ülkemizdeki en kapsamlı ve en güvenilir zekâ testidir.Bu test bireysel olarak uygulanır. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini (IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

Test dört ana bölümden oluşmaktadır:

1.  Sözel kavrama (5 ayrı alt testten oluşur): Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.

2. Algısal akıl yürütme (4 ayrı alt testten oluşur): Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.

3. Çalışma belleği (3 ayrı alt testten oluşur): Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.

4. İşlemleme hızı (3-ayrı alt testten oluşur): Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

WISC-4 zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce dinlenmiş, uykusunu almış, karnı tok ve motivasyon anlamında normal bir gününde gelmesi önerilir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir.

Hizmetlerimiz