0(532)770 13 12      info@sibelaraci.com

Değerlendirmede Kullanılan Bazı Test ve Ölçekler

psiko terapi Değerlendirmede Kullanılan Bazı Test ve Ölçekler

6-12 yaş için ;

  • Beier Cümle Tamamlama Testi: Çocukların ve gençlerin kendilerinin doldurduğu ve bireylerin duygularını, tutumlarını değerlendirir.
  • Bender-Gestalt Görsel Motor Testi: Çocuklarda görsel uyaranın algılanması, görsel motor koordinasyon ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilmesini ölçmektedir.
  • Okuma-Yazma Değerlendirmesi: Çocukların okuma ve yazma düzeyinin değerlendirilmesidir.
  • Nasıl Hissediyorum Anketi: Çocukların durumluk ve sürekli kaygılarını değerlendirmelerine dayandırılmış bir kaygı ölçüm aracıdır. Envanter, öz bildirim formundadır. Yetişkinler için geliştirilmiş Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin çocuklar için sadeleştirilmiş formudur.
  • Çocuk Belirti Tarama Envanteri (Öğretmen ve anne- baba):Çocukların dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranış sorunları, kaygı belirtileri gibi alanlarda yaşayabileceği sorunların sıklığını değerlendirir.
  • Anne- baba Tutum Ölçeği: Çocuklar ve gençler tarafından doldurulan bu ölçek, anne ve baba tutumlarını değerlendirir.

Not: Değerlendirmede gerek duyulursa nöropsikolojik testler ve zekâ testleri istenebilir.

 

Yetişkinler için;

  • Beck Depresyon Ölçeği
  • Beck Anksiyete Ölçeği
  • SCID
  • Cümle Tamamlama Testi

Hizmetlerimiz