0(532)770 13 12      info@sibelaraci.com

Çocuk ve Ergen Terapisi

çocuk terapisti Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergenler onların gelişimlerini ve hayatlarını etkileyen duygusal ve davranışsal problemleri sıklıkla yaşarlar. Okul, aile ve sosyal ilişkilerini içeren hayatlarının bir çok alanında zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Aslında yetişkinlikte görülen depresif bozukluk , kaygı bozukluğu gibi bir çok hastalık çocukluk çağında da görülebilmektedir. Çocuk ve Ergen psikoterapilerinde bu açılardan destek sağlamak amaçlanmaktadır. Danışanın (çocuğun ya da ergenin) gündemi üzerine şekillendirilen seanslardan oluşan çocuk ergen psikoterapisinde gelişimsel basamağın getirileri ile aile, okul ve sosyal ortam etkileşiminin sonuçlarının hesaba katılması ile değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre çocuk ve ergen için en fazla faydayı sağlayacak yöntemlerle terapi süreci yönetilir. Tamamıyla takım çalışması gereken bu süreçte aile ve okulun aktif rol almaları terapist tarafından sağlanmaya çalışılır.

Hizmetlerimiz