0(532)770 13 12      info@sibelaraci.com

Bireysel Psikoterapi

yetiskin-psiokoloji Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi , danışanın duygusal alanda yaşadığı sorunları iyileştirmek ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla alanında uzman bir psikoterapist tarafından ugulanan bir tedavi yöntemidir. Bireysel psikoterapi , danışan ve psikoterapistin bire bir yürüttüğü seanslardan oluşur. Psikoterapi sürecinde kişi; içinde bulunduğu durumu anlar, duygu, düşünce ve davranışlarını anlamlandırır. Kişiye kendi hayatının kontrolünü ele alabilmesinde ve sağlıklı baş etme becerileri edinerek zor yaşam olaylarının üstesinden gelebilmesinde yardımcı olunur. Danışanın görüşmeye getirdiği soruna, kişilik yapısına, beklentisine ve terapistin psikoterapi yönelimine bağlı olarak terapi sürecinde farklı teknikler kullanılabilir. Hangi psikoterapi tekniğinin danışan için daha uygun olduğu, içinde bulunduğu duruma bağlıdır. Bazı durumların tedavisinde, bazı teknikler, diğerlerine göre daha etkindir.
Etkinliği gösterilmiş bazı psikoterapi teknikleri şunlardır:

Bilişsel Davranışçı Terapi: uyum bozucu-olumsuz inançların ve davranışların belirlenmesi ve bunların uyum sağlayıcı olumlu olanlarla değiştirilmesinde yardımcı olur.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing-Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma): savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların ve çeşitli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir

Duygu Odaklı Terapi: kişilerin duygularını kabul emeleri, ifade edebilmeleri, düzenleyebilmeleri, anlamlandırabilmeleri ve dönüştürebilmelerini hedefleyen teknikleri kullanan bir terapi yöntemidir. Terapistin empatik yaklaşımı ve yaşantısal metodların kullanımı ile hastalar; daha once korktukları ve kaçındıkları ya da görmezden geldikleri duygularıyla, anılarıyla, düşünceleriyle ve bedensel duyumlarıyla nasıl sağlıklı etkileşim sağlayabileceklerini öğrenirler

Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and commitment therapy): kendi duygu ve düşüncelerinizin farkına varmak ve bunları kabul etmekte ve sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak ve bunlarla baş edebilmek için değişiklikler yapmaya karar vermek temeline dayanır.

Psikodinamik ve psikanalitik terapiler: kişinin bilinçdışı düşünce ve davranışlarına dair farkındalığını arttırmaya odaklanır.

Kişilerarası psikoterapi: kişinin mevcut yaşamındaki ilişkilerdeki problemlere odaklanarak – kişinin aile, arkadaş ya da meslektaşlarıyla nasıl ilişki kurduğuna – kişilerarası becerileri arttırmayı hedefler.

Hizmetlerimiz