0(532)770 13 12      info@sibelaraci.com

Nöropsikolojik Test Bataryası

Nöropsikolojik Test Bataryası

NPTB, nöropsikolojik ve psikiyatrik alanda yardımcı değerlendirme yöntemlerinden birisidir.
Belli sinir sistemleri aracılığıyla gerçekleşen karmaşık davranışlarımız ve bilişsel işlevlerimiz anatomik olarak, belli beyin yapılarının ve bölgelerinin arasındaki ileti yollarının faaliyetine dayanır.Nöropsikolojik testler ile sinir sisteminin ürünü olan karmaşık davranışlarımızı, bilişsel işlevlerimizi değerlendirerek, beynin bu yapılarını değerlendirmeye katmış oluruz. NPTB ile aşağıda belirtilen zihinsel işlevlerimizi ölçeriz ;

  • Uyanıklık ve Dikkat
  • Karmaşık Dikkat ve Yönetici/Yürütücü İşlevler
  • Yeni bir görevi başlatabilme ve sürdürebilme
  • Planlama
  • Soyutlama, Akıl yürütme
  • Bellek
  • Dil Becerileri
  • Karmaşık görsel algısal ve görsel mekânsal beceriler

Hizmetlerimiz