0(532)770 13 12      info@sibelaraci.com

Yetişkinlerde Ruh Sağlığı Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

sınav kaygısı Yetişkinlerde Ruh Sağlığı Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

17 yaş ve üstü danışanlarda psikiyatrik değerlendirme, gereğinde psikometrik ölçümler yapılması ve sorunun çözümüne yönelik destekleyici terapiler ve /veya medikal tedavi.

Çalışma Alanları;

 • Depresif Bozukluk,
 • Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu,
 • Bipolar Bozukluk,
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk,
 • Kişilik Bozuklukları,
 • Uyum Bozuklukları,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar,
 • Madde Kullanım Bozuklukları,
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları,
 • Cinsel İşlev Bozuklukları,
 • Uyku Bozuklukları

Psikiyatrik hastalıkların tedavisi dışında; ilişki sorunları, evlilik sorunları, iş yaşamına özgün sorunlara yönelik destekleyici terapiler verilmektedir.

Hizmetlerimiz