0(532)770 13 12      info@sibelaraci.com

Kişilik Testleri

psikoterapi Kişilik Testleri

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışırken ihtiyaç duyulan durumlarda kişilik testlerinden yararlanmaktayız.Bu testleri danışanın “iç dünyası” hakkında ipuçları toplamak üzere yapabiliriz. Danışanın kişilik yapısı, kendisini ve dünyayı nasıl algıladığı, duyguları, aileleri, çevreleri hakkında tedavide bize ışık tutacak, bu süreci daha rahat yönlendirmemize yardımcı olacak çok önemli bilgiler verir.
MMPI ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ) ve Projektif Testlerle kişilik değerlendirmesi yapılmaktadır.

MMPI; İlk olarak 1939 yılında geliştirilmeye başlanmış, zaman içerisinde günün şartlarına göre geliştirlerek bugünkü halini almıştır. ABD’de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 sorudan oluşan test halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra, Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Test, uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartır. İnternet ortamında yer alan ve hiçbir bilimselliği olmayan testlerle kıyaslanamayacak kadar bilimsel ve objektiftir. Hatta bu alanda kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir, geçerli test olma özelliğine sahiptir diyebiliriz. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur.

 

Projektif Testlerden bazıları; 
  • TAT (Tematik Algı Testi),
  • CAT (Çocuklar için Tematik Algı Testi),
  • Rorschach
  • Cümle Tamamlama Testi

 

Hizmetlerimiz